Om INSAFE

INSAFE ÄR ETT VARUMÄRKE SOM TILLHÖR BOLAGET NEXELEC.

PRODUKTER SOM ÄR ANPASSADE FÖR SÄKERHET I HEMMET

NEXELEC bildades 2009 för konstruktion, tillverkning och distribution av sensorer avsedda för analys av luft i vid bemärkelse: rökdetektion och detektion av kolmonoxid, gas och luftkvalitet.

Bolaget startades med viljan att skapa toppdesignade detektorer som uppfyller kraven för högsta kvalitet och perfekt anpassade marknadspriser.

Över 700 000 rökdetektorer har sålts och NEXELEC har uppnått en god position på marknaden för säkerhet i hemmet.

INNOVATIONEN FORTSÄTTER: EN STRATEGISK PRIORITERING

I centrum av bolagets utvecklingsstrategi: smak för innovation och en god innovationsanda.

Vårt sortiment har utvecklats och breddats för att möta konsumenternas förväntningar.

NEXELEC stöder sig på sina expertkunskaper från flera års erfarenhet av att skapa komplexa sensorer förbundna med rök- och gasdetektion.

ETT ANSLUTET SORTIMENT I RIKTNING MOT DEMOKRATISERING AV SMART HOME

Genom sin expertis inom sensorer för säkerhet i hemmet, utnyttjar nu NEXELEC sina kunskaper på områdena Smart Home och Smart Building.

Med hjälp av multisensorer uppnår man nu med sortimentet INSAFE Connect optimala fördelar av nätverkssamverkan utan behov av fler sensorer.

Med sitt attraktiva pris drar INSAFE Connect påtagligt ned kostnaden för domotiklösningar och gör dem tillgängliga för flertalet.

EN DYNAMISK TILLVÄXTPOLICY PÅ DET INTERNATIONELLA PLANET

NEXELEC använder också sin dynamism för att söka nya marknader på det internationella planet.

INSAFE-sortimentet är nu tillgängligt i 14 europeiska länder.