DU ÄR EXPERT PÅ ANSLUTNA HUS

insafe pro expert domotique

DU ÄR EXPERT PÅ ANSLUTNA HUS

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS

contact@nexelec.fr

Tel. : +33 (0)4 42 93 89 19

(måndag-fredag kl.9.00-18.00)

Är du eller vill du bli en viktig aktör inom sektorn för anslutna hus och byggnader?

Sortimentet INSAFE Connect-detektorer vänder sig till alla yrkespersoner inom sektorn för smarta hem: tillverkare av domotiklösningar, telefonservice, förvaltare, försäkringskassor och försäkringar, osv.

RÖKDETEKTORER OCH KOLMONOXIDDETEKTORER: NYCKELPRODUKTER PÅ MARKNADEN FÖR SMARTA HEM

I många länder i Europa och Förenta staterna är installation av en rökdetektor eller en kolmonoxiddetektor ett lagstadgat krav.

Underlåtelse att följa dessa krav kan få ekonomiska och straffrättsliga påföljder för ägare eller hyresgäster.

Över 500 miljoner detektorer är installerade i världen och den årliga förnyelsetakten för dessa installerade apparater är nära 10 %.

En överväldigande majoritet av de installerade detektorerna har för närvarande inte anslutning.

Framväxten av domotik och anslutna hus kommer att medföra en snabb ökning av utbytet av detektorer för hemsäkerhet inom de närmaste fem åren.

Rökdetektorer och kolmonoxiddetektorer kommer sålunda att vara i främsta ledet när marknaden för anslutna hus utvecklas.

INSAFE Connect : SORTIMENT AV MULTIFUNKTIONELLA DETEKTORER FÖR ANALYS AV INOMHUSLUFT

INSAFE Connect-sortimentet består av 2 autonoma och kompletterande produkter:

 • INSAFE + Origin: Rökdetektor och monitor för hygrotermisk komfort
 • INSAFE + Air: Kolmonoxiddetektor och monitor för inomhusluftens kvalitet

INSAFE Connect-detektorerna har 4 sensorer:

 • Rökdetektor
 • Kolmonoxiddetektor
 • Temperatursensor
 • Fuktighetssensor

En INSAFE Connect-detektor ersätter sålunda ensam 3 anslutna sensorer, vilket innebär att den erbjuder en attraktiv, utvecklingsbar lågkostnadslösning för smarta hem.

Det innovativa konceptet för INSAFE Connect-sortimentet bygger på en metod av enheter med multisensorer som syftar till att

 • avsevärt sänka kostnaden för domotiklösningar och undvika ett mångfaldigande av sensorer i en och samma bostad,
 • förenkla installation och underhåll av sensorerna,
 • göra bostäderna säkrare, sundare och mer ekonomiska.

I det nya sortimentet av INSAFE Connect-detektorer utnyttjar vi de främsta faktorer som ledde till varumärket INSAFE:s succé:

 • Detektorerna har konstruerats, tillverkas och distribueras av Nexelec, specialist på hemsäkerhet och sensorer för luftanalys:: rök, kolmonoxid, temperatur, fuktighet och luftkvalitet.
 • Kvalitetsprodukter som konstruerats i Frankrike.
 • Väldesignade, eleganta och kompakta detektorer.

EN MULTIFUNKTIONELL SENSOR I CENTRUM AV DEN ANSLUTNA BYGGNADEN

INSAFE Connect-sortimentet erbjuder samtidigt 3 nyckelfunktioner i produkterna för smarta hem:

 • Säkerhet: Skydd av egendom och personer
 • Komfort: Analys av inomhusluftens kvalitet
 • Energi: Kontroll av temperatur och luftfuktighet

Det finns mångfaldiga fördelar med detta innovativa produktsortiment:

 • Informationen meddelas i realtid
 • Möjlighet att införliva produkterna i många anslutna domotiksystem med hjälp av ett brett sortiment(EnOcean, Lora, Z-Wawe, Zigbee, Sigfox, Sub-giga, osv.) och till osv.).
 • Råd och åtgärder till användare för att förbättra kvalitetsindex för inomhusluft.
 • Stöd för särskilda användarprofiler: personer med förhöjd risk, astmatiska barn, spädbarn, äldre personer, osv.
 • Autonomi i 10 år
 • En lägre kostnad i 10 år jämfört med de flesta detektorer på marknaden.
SÄKERHET
Skydda det viktigaste: familjen och hemmet
BRANDVARNARE
Få en varning om uppflammande eld vid närvaro eller frånvaro av personer
KOLMONOXIDVARNARE
Undvika förgiftning från kolmonoxid
AUTOMATISK DIAGNOSTIK
Ständig kontroll av batterinivå och apparatens funktion
ANALYS AV LUFTKVALITET
Begränsa utveckling av vissa patologier Kontrollera risken för kolmonoxidutsläpp, även i låga doser
MEDDELANDE AV INFORMATION
Bli varnad i realtid på smartphone
KOMFORT
Enklare vardag och bättre välbefinnande för de inneboende
TEMPERATUR
 • Kontrollera och ändra temperaturen i bostaden på distans
 • Hålla en idealisk och konstant temperatur dag och natt i alla årstider
FUKTIGHET
Förhindra att överdriven eller otillräcklig fuktighet skapas
AUTOMATISERING
 • Skapa kundanpassade och evolutiva domotikscenarier i förhållande till livsrytm
 • Befria sig från dagliga förpliktelser och samtidigt hålla kontroll
ANALYS AV LUFTKVALITET
 • Kontrollera föroreningsnivå inomhus
 • Förbättra komfortindex med hjälp av råd och användaråtgärder
 • Ta hänsyn till varje användares profil: astmatiska personer, äldre personer, spädbarn, havande kvinnor, osv.
ENERGIEFFEKTIVITET
Göra energibesparingar genom att länka samman domotikapparater
TEMPERATUR
Mäta och justera lufttemperatur
FUKTIGHET
Mäta och kontrollera fuktighetsgrad
AUTOMATISERING
 • Kontrollera och styra uppvärmning, luftkonditionering och ventilation
 • Finna program som är anpassade för varje livsrytm
MEDDELANDE AV INFORMATION
 • I realtid se historik över temperaturer och fuktighetsnivåer
 • Vara informerad om bostadens energieffektivitet
INSAFE Connect : EN SMARTA-HEMSENSOR MED STORT MERVÄRDE

Sortimentet av INSAFE Connect-detektorer ger mångfaldiga möjligheter att utveckla ett smarta-hemutbud De har många fördelar:

 • Innovativa: multisensorteknik med autonom batteritid i 10 år
 • Väldesignade: de eleganta, diskreta och kompakta detektorerna är konstruerade för att passa i alla interiörer
 • Kostnadseffektiva: med sitt attraktiva pris drar INSAFE Connect påtagligt ned kostnaden för domotiklösningar och gör dem tillgängliga för flertalet.
 • Kundanpassade: INSAFE Connect-sortimentet passar i de flesta anslutna system genom många möjligheter till kundanpassning av produkten (brett urval av radioprotokoll, färg, screentryck, förpackning, osv.)
 • Multifunktionella: en INSAFE Connect-detektor ersätter ensam 3 anslutna sensorer och har också en indikator för inomhusluftens kvalitet.
 • Utvecklingsbara: möjlighet att skapa olika domotikscenarier och erbjuda kompletterande tjänster i förhållande till användarnas livsrytm.